Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych, jako współadministratorzy, są autorzy Kodeksu Anna Pielok
i Piotr Sojka, oraz Gawroński & Partners S.K.A., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa.

Dane kontaktowe

W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@rodo-w-oswiacie.pl

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. rozporządzenia 2016/679).

Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia konsultacji w sprawie Kodeksu postępowania dla oświaty, mającego na celu doprecyzowanie stosowania rozporządzenia 2016/679.

Rodzaj przetwarzanych danych

Odwiedzając naszą stronę pozostawiacie Państwo swój adres IP (adres internetowy, który informuje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, dzięki któremu nas odwiedzacie). IP może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar geograficzny, gdzie się znajduje urządzenie; ścieżkę zwiedzania naszej strony, dane Państwa przeglądarki. Te dane pozyskujemy automatycznie.

O treści danych przekazywanych nam emailem i formularzem kontaktowym decydujecie Państwo.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo:

  1. dostępu do swoich danych
  2. poprawiania swoich danych,
  3. żądania usunięcia swoich danych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych
  5. sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Informujemy, że macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane nowym partnerom (instytucjom publicznym, stowarzyszeniem), które włączą się w tworzenie i konsultowanie Kodeksu. Będą również mieli do nich dostęp dostawcy usług IT każdego ze współadministratorów, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych (tzn. jako podwykonawcy).

Długość okresu przetwarzania danych

Państwa dane osobowe planujemy przetwarzać przez okres prowadzenia konsultacji w sprawie Kodeksu, przez okres jego zatwierdzania i maksymalnie 5 lat od ostatniego kontaktu z Państwem (gdyż taki najdłuższy okres zwykłego przechowywania danych przewidujemy).

Informacje dodatkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Współadministrowanie

Współadministratorzy uzgodnili, że głównym współadministratorem będzie Anna Pielok, jednak wszelkie pytania i uwagi mogą Państwo kierować do któregokolwiek ze współadministratorów.

Polityka cookies

Strona internetowa: rodo-w-oswiacie.pl, za pośrednictwem której, prowadzone są konsultacje, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych.

Korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarek internetowych, możecie Państwo usuwać pliki cookies lub blokować ich wykorzystanie w przyszłości.

Strona wykorzystuje dwa ich rodzaje:

  1. pliki cookies, które są wykorzystywane w celach prawidłowego funkcjonowania strony internetowej podczas jej przeglądania,
  2. pliki cookies, które pozwalają nam na prowadzenie statystyki odwiedzin naszej strony internetowej.