Partnerzy

 

Gawroński & Partners S.K.A. i Good Data Protection Standard Sp. z o.o. wspierają wszelkie inicjatywy związane z kreowaniem dobrych standardów ochrony danych i ułatwianiem przedsiębiorcom i innym organizacjom zapewniania zgodności z przepisami o ochronie danych. Jednym ograniczeniem po naszej stronie w tym zakresie są nasze zasoby.

Gawroński & Partners S.K.A. to kancelaria prawna specjalizująca się w technologii (w tym w ochronie danych), w regulacjach i w sporach. Jesteśmy autorami najczęściej kupowanej książki o RODO w Polsce: „RODO. Przewodnik ze wzorami”, drugie wydanie „Ochrona Danych Osobowych Przewodnik po Ustawie i RODO z wzorami” –  wydanie angielskie „Guide to the GDPR” opublikowane w lipcu 2019.

Dlatego, gdy Pani Anna Pielok zwróciła się do nas z prośbą o pomoc przy zorganizowaniu procesu konsultacji projektu kodeksu postępowania z ochroną danych w oświacie, nie wahaliśmy się ani chwili i chętnie przystąpiliśmy
do tej inicjatywy.

Będziemy jej służyć zarówno naszymi zasobami organizacyjnymi i kompetencyjnymi, jak też postaramy się podjąć działania, które umożliwią placówkom oświatowym, w sposób najmniej uciążliwy osiągnięcie tego, co nazywamy  odpowiednim poziomem zgodności z RODO. Nie ukrywamy, że w tym zakresie liczymy na wsparcie i współpracę autorów projektu Kodeksu – Pani Anny Pielok i Pana Piotra Sojki, jak też na zaangażowanie szerokiej wspólnoty sektora oświaty.


Patronat medialny

 

Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnego lidera w dziedzinach profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług dla branży prawniczej, biznesu i administracji publicznej, w tym sektora oświatowego. Pomagamy klientom w podejmowaniu codziennych decyzji poprzez eksperckie narzędzia łączące głęboką wiedzę merytoryczną z zaawansowaną technologią i usługami. Wolters Kluwer obsługuje klientów w ponad 180 krajach.

Rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych związana z wejściem w życie RODO była dla nas świetną okazją, aby zaproponować naszym klientom szereg publikacji i oprogramowanie wspierające ich we wdrażaniu i stosowaniu nowych przepisów. Na bazie doświadczeń i wiedzy naszych ekspertów stworzyliśmy system informacji prawnej LEX Ochrona Danych Osobowych, a także oprogramowanie LEX Compliance RODO jako narzędzie do zarządzania procesami ochrony danych osobowych. Przygotowaliśmy ponadto szeroką gamę publikacji książkowych poświęconych ochronie danych osobowych.

Naturalną drogą dla Wolters Kluwer jest wspieranie i promowanie wszelkich inicjatyw, które pomogą naszym klientom w łatwiejszym stosowaniu regulacji prawnych w codziennej pracy. Taką inicjatywą są m.in. kodeksy branżowe, w tym także ten dedykowany środowisku oświatowemu.

Celem naszej działalności jest integracja społeczności ekspertów i sympatyków ochrony danych osobowych, w tym Inspektorów Ochrony Danych (IOD), specjalistów ds. ochrony danych oraz osób związanych z bezpieczeństwem informacji i prawem nowych technologii w społeczeństwie informacyjnym, promowanie ich rozwoju przez podnoszenie umiejętności zawodowych związanych z zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy Inspektorów i osób zawiązanych z ochroną danych. Opracowanie i wdrożenie kodeksów postępowania zgodnie z art. 40 RODO to duża pomoc zarówno dla Inspektorów Ochrony Danych jak i dla oświatowych administratorów, dlatego też bardzo chętnie włączyliśmy się w tę inicjatywę.