Konsultacje

Społeczne konsultacje Kodeksu będą trwały od 1.06.2020 do 30.09.2020

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach poprzez zgłaszanie swoich uwag na adres: kontakt@rodo-w-oswiacie.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej.

PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W KONSULTACJACH

 

 

 

 

 

Mariusz Stasiak vel Stasek