Grupa inicjująca

ANNA PIELOK

Inspektor ochrony danych w placówkach oświatowych

koordynator projektu

 

PIOTR SOJKA

Inspektor ochrony danych w administracji samorządowej