Autor: admin4535

Zakończone konsultacje

Zakończyły się konsultacje społeczne Kodeksu postępowania dla jednostek oświatowych mającego na celu doprecyzowanie stosowania rozporządzenia 2016/679. Serdecznie dziękujemy za wszystkie uwagi i sugestie. Zespół, który będzie pracował nad ostateczną wersją Kodeksu, z całą pewnością, z głęboką uwagą przeanalizuje je wszystkie. Już teraz jednak pragniemy podkreślić, że kodeks ma pewne ograniczenia i nie może swoim zakresem […]

Read More

Prawo do sprzeciwu w jednostkach oświatowych

W Kodeksie doprecyzowującym stosowanie RODO w placówkach oświatowych nie przewidziano prawa do sprzeciwu wynikającego z art. 21 RODO. Wśród wielu osób wzbudziło to szereg wątpliwości. Postaram się zatem wyjaśnić, skąd wzięło się takie założenie. W pierwszej kolejności należy podnieść kwestię, iż prawodawca unijny przewidział możliwość wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli jest ono oparte […]

Read More

Kodeks dla oświaty – wersja III

Od listopada 2019 r. trwają publiczne konsultacje przedstawionego Kodeksu postępowania dla oświaty. Udostępniamy wersję III, która uwzględnia większość Państwa uwag i sugestii. Jednakże, chcielibyśmy się odnieść do następujących kwestii: 1. Przesłanki przetwarzania: art. 6.1.c czy 6.1.e Nie po raz pierwszy podnosimy problem rozróżnienia prowadzenia przetwarzania danych osobowych przez jednostki oświatowe na podstawie art. 6.1.c oraz […]

Read More

Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach oświatowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zgłoszony problem dotyczył wątpliwości występowania przetwarzania danych osobowych w jednostkach oświatowych (poz. 24 rejestru czynności przetwarzania w Kodeksie) – czyli przetwarzania danych osobowych przez placówki oświatowe, w ramach udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom. Wątpliwości uzasadniono orzecznictwem: Wyrok Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18.07.2008 r. II SA/Ke 270/08 Wyrok Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 […]

Read More

„6.1.c czy 6.1.e … czyli przesłankowy galimatias w oświacie”

Wejście w życie rozporządzenia 2016/679 spowodowało usilne „dobieranie” przesłanek do prowadzonych przetwarzań. Nie inaczej stało się w przypadku przetwarzań w jednostkach oświatowych. Formułowane teorie na potrzeby różnego rodzaju konferencji czy szkoleń spowodowały, że dla jednego przetwarzania zaistniały cztery przesłanki. Tak było, między innymi, ze szkolnymi konkursami. Jako podstawy przetwarzania pojawiły się: zgoda (6.1.a. RODO) dla […]

Read More

Zmiany w Kodeksie

W Kodeksie postępowania dla jednostek oświatowych wprowadzono następujące zmiany: W punkcie 2.5. Kodeksu wykreślono ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. W punkcie 3.3. Kodeksu wykreślono punkt 3.3.8. – monitoring wizyjny, który jako czynność przetwarzania, został ujęty dwukrotnie. W punktach 4.1.1  oraz 4.1.2. Kodeksu, w zapisach wynikających z art. 13 […]

Read More