Strona główna

KODEKS POSTĘPOWANIA

DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MAJĄCY NA CELU DOPRECYZOWANIE STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA 2016/679

Wprowadzenie, w maju 2018 roku, nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, stało się wyzwaniem dla wszystkich jednostek oświatowych. Wychodząc naprzeciw tym problemom, bogatsi o doświadczenia zawodowe polegające na wdrażaniu RODO w jednostkach organizacyjnych gminy, przygotowaliśmy projekt Kodeksu dla oświaty, mającego na celu doprecyzowanie stosowania RODO w szkołach i przedszkolach.

Patronat merytoryczny nad przedsięwzięciem objęła Kancelaria Gawroński & Partners S.K.A.i Good Data Protection Standard Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy do współpracy stowarzyszenia, organizacje oświatowe oraz jednostki publiczne odpowiedzialne za działalność szkół i przedszkoli do objęcia patronatem naszej inicjatywy.